Missing something?

Suggest a Bar/Club
  • Jack in the Box Men-only nightclub Doyama-cho • B1F Daikichi Building, 12-12 Doyama-cho, Kita-ku

  • Lupu Relaxed gay & lesbian karaoke bar Doyama-cho • Kansai-Chuo Building, Bekkan 1F 101, Doyama-cho 15-2, Kita-ku

  • Bar Fly Handsome young staff, fun crowd Doyama-cho • 3F Sanyo Kaikan, 8-23 Doyama-cho, Kita-ku